Kan du tänka dig att svara på två snabba frågor?
Vi arbetar med att utveckla vår hemsida, och skulle behöva få veta lite om dig.
Vilken av dessa yrken beskriver dig bäst?
Vilken bransch stämmer bäst in på ditt företag?
Jag är privatperson/konsument och är ute efter Ruukkis tak

Beteckningar och förkortningar för leverans

Beteckningar för leveransvillkor

Leveransvillkor Beteckning Beteckningens betydelse
Varmvalsat +AR Valsat
Normaliservalsat +N Motsvarar normaliserat
Normalisat +N Ugnsnormaliserat
Termomekaniskt valsat +M Termomekaniskt valsat
Härdat +Q Härdat
Seghärdat +QT Seghärdat

Förkortningar

Förkortning Förkortningens betydelse
HR Varmvalsat
N Normaliserat eller normaliservalsat
NL Normaliserat eller Normaliservalsat Lågtemperatursstål - 50 °C (L)
TM Termomekaniskt valsat
TMCP Termomekaniskt kontrollerad process
MC Termomekaniskt valsat (M) kallformningsstål (C)
M Termomekaniskt valsat (M)
ML Termomekaniskt valsat (M) Lågtemperatursstål - 50 °C (L)
QC Härdat (Q) kallformningsstål (C)
S Konstruktionsstål
P Stål för tryckändamål
S Enkelt tryckkärl (standard EN 10207)
L Låg temperatur