Beteckningar och förkortningar för leverans

Beteckningar för leveransvillkor

Leveransvillkor Beteckning Beteckningens betydelse
Varmvalsat +AR Valsat
Normaliservalsat +N Motsvarar normaliserat
Normalisat +N Ugnsnormaliserat
Termomekaniskt valsat +M Termomekaniskt valsat
Härdat +Q Härdat
Seghärdat +QT Seghärdat

Förkortningar

Förkortning Förkortningens betydelse
HR Varmvalsat
N Normaliserat eller normaliservalsat
NL Normaliserat eller Normaliservalsat Lågtemperatursstål - 50 °C (L)
TM Termomekaniskt valsat
TMCP Termomekaniskt kontrollerad process
MC Termomekaniskt valsat (M) kallformningsstål (C)
M Termomekaniskt valsat (M)
ML Termomekaniskt valsat (M) Lågtemperatursstål - 50 °C (L)
QC Härdat (Q) kallformningsstål (C)
S Konstruktionsstål
P Stål för tryckändamål
S Enkelt tryckkärl (standard EN 10207)
L Låg temperatur